Forside/Frontpage
W. Somerset Maugham, f. 1874 - d. 1965 - Født på den britiske ambassade i Frankrig af velhavende forældre. 10 år gammel forældreløs, opvokser hos sin onkel (præst) i Kent, UK. han fik en alsidig uddannelse ved universiteter i Heidelberg, Paris og London. Medicinsk stud. på St. Thomas Hosp. (Ldn). Hans første novelle (Liza of Lambeth) skrives samtidig med fødselslæge i Lambeths slum. Successen med bogen fik ham til at forlade lægefaget og være fuldtidsforfatter fra omkr. 1900. Deltog i Røde Kors enhed 1 verdenskrig, indtil han blev tilknyttet MI 6 (Storbritanniens efterretningstjeneste). Hans forfatterskab baseres på mange rejser især til Østen. Hans romaner, skuespil og shortstories var kendetegnet ved en stor menneskekundskab, intelligens og fordomsfrie syn på livet. Maugham skjulte ikke sin bisexualitet. Samtidig med et kortere ægteskab med en britisk kvinde (Syrie Wellcome) levede han - forøvrigt i 30 år - sammen med en mand (Gerald Haxton). Maughams særdeles indbringende forfatterskab rummede titler som Of Human Bondage, the Razor 's Edge samt mine 2 yndlingsbøger the Narrow Corner og the Magician ("frit" baseret på Aleister Crowley´s forunderlige profil). Grunden til min livslange begejstring for hans forfatterskab skyldes en behagelig erkendelse (=nydelse) af hans kosmopolitiske temperament og indstilling til livet, der for det meste reflekteredes i hans historier. Han bedømte, men dømte sjældent sine omgivelser og bevarede trods sin rigdom en jordbunden forståelse af forskellige mennesketyper, miljøer og ikke mindst disse sammenhænge. Han personificerede ordet kosmopolit.
W. Somerset Maugham, b. 1874 - d. 1965 - Born on the British embassy in France by wealthy parents. 10 years old became an orhpan. He grew up by his uncle (clergyman) in Kent, UK. He received a all-round education at the universities in Heidelberg, Paris and London. Med. student at St. Thomas Hospital ( London). His first short story (Liza of Lambeth) was written simultaneous with his job as obstetrician in the slums in Lambeth (London). The success made him to leave the profession and became a full-time writer from ab. 1900. Join Red Cross unit WW1, untill he attached the British Secret Service MI 6. His works based on many travels mostly in the Far East. His short stories, novels and plays were characterized by a substantial knowledge of human nature, intelligence and open-minded view. Maugham did not hide his bi-sexuality. Simultaneous with his short marriage with a British woman (Syrie Wellcome) he lived - by the way in 30 years - together with a man (Gerald Haxton). Maughams very rewarding authorship hold titles like Of Human Bondage, the Razor 's Edge and in addition my two favourite books the Narrow Corner og the Magician ( based on Aleister Crowley´s strange profile). The reason for my life-long enthusiasm by his authorship causes a pleasant acknowledgement of his cosmopolitical temper and adjustment to life, mostly reflected in his storys. He judges, but condemned very seldom his surroundings and maintain - in spite of his wealth - a down-to-earth attitudes to different types, surroundings and mostly their complex context. He personified the word "cosmopolit".
Somerset Maugham - quotations
Facts about W. Somerset Maugham
Dansk bogoversigt
Dansk-engelsk citatoversigt fra privat hjemmeside