Forside/Frontpage
Winston Churchill, UK - b. 1874 - d. 1965 - british primemin. 1940-45 og 1951-54. Self-taught politican with a modest military background and later war correspondent. In addition a considerable authorship (Nobel litt.prize 1953). As Min. of domestic.aff. he improved the social conditions for the workers.As Min of naval (1911-15) he enforced the british navy. Min. of defence 1919-21 og 1939-45. His political peaks appear in a mature age as head of United Kingdom under WW2 ( 1939-45).His moveable temperament produced great moment of victories and defeats in his life. His far-seeing, oratorical gifts, courage and energy in connection with a cosmopolitic and anglo-saxon basic view together with a realistic view of Europe´s future-perspecitves after WW2 all together formed a very rare political profile. November 2002 elected as the greatest british personality ever. One could say: his life was one of action, controversy, setback and achievement. It was never dull.
A cold Januaryday 1965 formed the worldframe, in which emperors, kings, leaders of the world and millions of TV spectators (incl. me) joined a farewell to this 90 y.o. complexed, multigifted, impulsive and dynamic little round statesman on his last travel down the river Thames. A symbol of the (former) United Kingdom worldwide dominance and significance passed away orchestrated in a spectucular final symphony, which only United Kingdom masters completely saying good bye to its great sons and daughters. The combined final and finest hour post humt.


Winston Churchill, UK - f. 1874 - d. 1965 - britisk premierminister 1940-45 og 1951-54. Autodidakt politiker med baggrund i en beskeden militærkarriere og senere krigskorrespondent. Hertil kom et betydeligt forfatterskab (Nobels litt.pris 1953). Som indenrigsmin. (1911) forbedrede han de sociale forhold for arbejderne. Som flådemin. (1911-15) styrkede han den britiske flåde. Forsvarsmin 1919-21 og 1939-45. Han fik sine store højdepunkter i en sen alder som leder af Storbritanniens krigsindsats under 2.verdenskrig 1939-45. Hans bevægelige sind gav store øjeblikke af sejre og nederlag i sit liv. Hans fremsynethed, oratoriske begavelse, mod og energi sammenholdt med en kosmopolitisk og angelsaksisk grundopfattelse samt en klar fornemmelse af Europas stilling og perspektiv efter 2. verdenskrig skabte en sjælden politisk profil. November 2002 valgt af den britiske befolkning som den største personlighed nogensinde i Storbritannien. En kold januardag i 1965 fulgte de fleste af verdens politiske ledere, kejsere og konger - og via TV - store dele af jordens befolkning denne 90-årige sammensatte, multibegavede, stemningssvingende og dynamiske lille runde statsmandsprofil på hans sidste rejse ned af floden Themsen. Et symbol på Det forenede Kongeriges verdensomspændende tidligere dominans og betydning gled bort i en enestående og fortjent orkestreret slutceremoni, som kun Storbritannien mestrer at give sine store sønner og døtre. The combined final and finest hour post humt.
Winston Churchill - link
Winston Churchill på dansk
Winston Churchill - Wikipedia
Winston Churchill - quotations