Forside/Frontpage
Tycho Brahe -
The ferryboat had great navigations-errors from the start in 1991. I experienced that on one of the first trips in the heavily traffic water between Elsinore (Denmark) and Helsingborg(Sweden). 2 cardeck with a capacity of 238 cars and 3 railwaytracks (adapted to international mess.) provide excellent combinations of loading. It would demand more than one desk calculator to caunt the numbers I have been sailing between H-H. There are truly more beautiful and excellent ferryboats, however Tycho Brahe does her duty together with the sister-ferries Aurora and Hamlet. She was the very first of her generation of ferries and that generation will be the end on the route. One day a tunnel or bridge will take over the narrowest distance between Denmark and Sweden ( ab. 4km.) An early summermorning Tycho Brahe passes "Hamlet" sitting inside Kronborg and in front one can see "Aurora of Helsingborg".

We are onboard a glumsy representative ship, nevertheless a loyal and busy ferry doing her job between the most busiest lines on a floating 110-years of marriage between Denmark and Sweden.

Tycho Brahe
- kom til Helsingør-Helsingborg overfarten i 1991. Færgen havde navigations- problemer i starten, som jeg bl.a. oplevede på en af de første sejladser i det tættrafikerede farvand. 2 vogndæk med plads til 238 personbiler samt 3 jernbanespor (int. længde-tilpasset) gav fra starten glimrende kombinationsmuligheder. Det kræver nok 2 regnemaskiner at optælle, hvor mange gange jeg har sejlet mellem H-H. Der har været smukkere færger med større regularitet på H-H. Men Tycho Brahe gør sin pligt sammen med søsterfærgerne Aurora og Hamlet. Den var den første af sin nye generation af færger på denne meget trafikerede rute. Området er historisk på mange måder og denne færgegeneration på H-H bliver den sidste. En tidlig sommermorgen sejler Tycho Brahe ud af Helsingør havn med "Hamlet" siddende på Kronborg, "Aurora af Helsingborg" skues foran færgen på dets vej østpå.
Vi er ombord på en kluntet, men kær og nu stabil repræsentant for det travleste trafikale flydende 110 årige ægteskab mellem Danmark og Sverige.


Specifikationer
Foto: Mikkel Elling
Check Helsingør/Elsinore - Helsingborg