Forside/Frontpage
Tid - denne faktor er meget vigtig. Man kan ikke "købe" tid, ej heller genskabe den. Tid kan bruges, misbruges, bestilles og mindes. Der er god tid og dårlig tid og den travlhed, der gør livet lidt besværligt. "Gid du må leve i en interessant tid" sagde de gamle (og kloge) kinesere. Iflg. videnskaben gælder der en tid på jorden og en anden ude i rummet. Nogle mennesker har meget tid (= lang levealder), andre meget kort. Nogle bruger deres tid intensivt, andre næsten slet ikke. Personligt er jeg meget bevidst om dette begreb. Tid er et relativt begreb. Jeg har lært, at man skal huske også at bestille tid til sig selv - individuel kvalitetstid ville jeg sige !?
Time - that factor is extremely important. One cannot "buy" time, nor even restore it. One can use or abuse or order or reflect about the time. There are quality time and bad time and business, which makes the life complicated. "May you live in an interesting time" quoted by the old wise chineese. According to the science there are time on the Globe and another time in the orbit. Some human being have a long life-line, others very short. Some use their time with wisdom, others simply waste it. Personally I am very much attentive about using my time. I have learn by experience, that you need to book time for yourself - individual quality time so to speak.