Forside/Frontpage
Stil - er for nogle et spørgsmål om at besidde de "rigtige" ting ( hus, bil, tøj osv.); for andre er det også et spørgsmål om pæne manérer i omgangen med sine medmennesker. Der er således mennesker, for hvem det er utroligt vigtigt, hvilken kniv og gaffel der bruges hvordan og hvornår til en menu. Nogle lever af at undervise andre i emnet "stil". Uanset ens sociale arv og livsgrundlag er stil et spørgsmål om en medmenneskelig omgang i kombination med en evne til at møde livets forskellige udfordringer med en værdighed, anstændighed og kontrol, der skaber en aura af ro og overblik i livet.
Style - represents for most people the "right" way of being, living, acting a.s.o.; for other it´s a question of the right maners. For some individuals it means a lot, how you act on a party, how you sit at the table, which fork and knife you use for the dishes. By fact there are several courses for such nonense.
Regardless of ones social inheritage and life-foundation I believe, that Style is a question of human behavoir in combination with an ability to embrace the many challenges with dignity, decenty and control, which again forms an aura of quiteness and survey of the life.