Webmaster-info
Mail to Webmaster
Søg/Search
Guestbook
Weblog
Workshop
Links
AC Milan
Facta about San Siro
San Siro på dansk
San Siro website (It.)
Italy.dk - San Siro
AC Milan website
AC Milan - Dansk fansite
Fakta - AC Milan
AC Milan - spillere/players
San Siro Stadion
A.C. Milan
F.C. Barcelona
F.C. Barcelona
F.C. Barcelona website
F.C. Barcelona dk-fansite
Camp Nou
Stadionguide
Ronaldinho

Ronaldinho website
Ronaldinho - 21.03.2010
Ronaldinho - 21/03/10
Billedet er taget for ca. 4 år siden, mere præcist d. 15. jan. 2006 med det imponerende Camp Nou stadion i baggrunden. Champions League-vinderne F.C. Barcelonas hjemmebane. Lokationen er Europas største fodboldstadion i det stolte Catalonien med den yderst seværdige og vidunderlige hovedby Barcelona, der kan anbefales enhver at besøge mindst en gang i sit liv. Billedet viser ”verdens bedste fodboldspiller”, brasilianske Ronaldinho (og undertegnede ). Omstændighederne omkring billedet kommer til slut i refleksionen.

Ronaldinho - 30 år

På årets 80ende dag søndag d. 21. marts 2010 fyldte den brasilianske fodboldstjerne Ronaldo Assis Moreira alias Ronaldinho 30 år. Om den runde fødselsdag fejredes i Milano, hvor han nu spiller på A.C. Milans hold er ikke til at vide.

Ronaldinhos far døde, da Ronaldinho var 9 år gammel. Ulykken skete under en familiefødselsdag. Ronaldinhos far blev fundet død i familiens pool. Det har betydet meget for Ronaldinho, at hans storebror har virket som familiens far. Ronaldinho er et familiemenneske og bor sammen med sin søster. Da Ronaldinho var 17 til 18 år blev han kaldt Minironaldo, fordi han ikke var så stor. Ronaldinho betyder mini Ronaldo på portugisisk. (Afsnit: Wiki)

Rio Grande Sul provinsen i det sydlige Brasilien med sydgrænse til Uruguay har i byen Pelotas et relativt kendt fodboldhold ved navn Grêmio Esportivo. Det var, at Ronaldinho startede sin fodboldkarriere. I 2001 blev han hentet til den franske hovedstadsklub Paris Saint Germain og herfra købt to år senere af FC Barcelona. Yderligere info leverer hans flersprogede hjemmeside

http://www.ronaldinhogaucho.com/index2.html

Refleksion

Det mægtige Camp Nou stadion var ikke helt fyldt (cap. 98.000 siddende tilsk.) til kampen d. 15. januar 2006 i den spanske Primera Division. FC Barcelona var på det tidspunkt (og måske aktuelt) verdens bedste klubhold. Det havde verdens bedste fodboldspiller i en sprudlende Ronaldinho assisteret blandt flere formidable - især teknisk og taktisk velfungerende spillere - af det argentinske vidunderbarn Messi, der i nyere tid har erhvervet titlen som “verdens bedste”.

Billedet er taget i museet på Camp Nou stadion i en “fototeknisk” optagelse. En illusion. Var Ronaldinho en illusion om en verdensmester? Når man ser ham i dag på en fodboldbane, kunne tanken strejfe. Men, menne, men i glimt ses stadig elementer af den særegne virtuositet af fodboldkunnen, som (næsten) kun brasilianere kan udvise. Hurtigheden er væk, det brasilianske “legebarn” og hans fabelagtige overblik, drible- og ikke mindst sparketeknik ses med beklagelse kun glimtvis på hjemmebanen for hhv. AC Milan og Internazionale, nemlig det verdensberømte Guiseppe Meazza stadion i Milano-bydelen San Siro og udenbys.

For nogle begynder det professionale liv først i 30erne, for andre (sports- og balletstjerner f.eks.) er det næsten slut. Så er der minderne for såvel Ronaldinho som ikke mindst de millioner af tilskuere, der oplevede store øjeblikke af fodboldkunst fra boldkunstneren fra Brasilien, der nu har rundet de 30 år.

Jeg var i sandhed een af de mange, der oplevede hans storhedstid på 5 række fra grønsværen på Camp Nou. Det var Barca-fodbold, når det var bedst. Korte pasninger, periodevise eksplosioner og skarphed i såvel assists som tankerne hos nogle af verdens bedste i faget. Blandt flere var Ronaldinho den mest lysende stjerne, der i glimt viste fodboldkunst, når han afdriblede tre forsvarsspillere på 10-15 sek., så op og leverede en lang og uhyggelig præcis målgivende aflevering til vidunderbarnet fra Rosario i Argentina - hans efterfølger på tronen Lionel Messi.

Tredive, tung og tvivlsom?

Verdensklasse - uanset fag - danner altid beundring og gåsehud

so Ronaldinho:

Feliz aniversário !

Photo taken around. 4 years ago, more precisely on 15th January 2006 with the impressive Camp Nou stadium in the background. Champions League winners F.C. Barcelona's home ground. Location is Europe's largest football stadium in the pride of Catalonia with the most wonderful sights and its capital Barcelona, who can recommend anyone to visit at least once in his life. The picture shows the "world's best player," Brazilian Ronaldinho (and me). The circumstances surrounding the photo comes at the end of reflection.

Ronaldinho - 30 years

At year 80ende day Sunday 21st March 2010 fills the Brazilian soccer star Ronaldo Assis Moreira alias Ronaldinho 30 years. About the birthday was celebrated in Milan, where he now plays for AC Milan's team is not to know.

Ronaldinho's father died when Ronaldinho was 9 years old. The accident happened during a family birthday. Ronaldinho's father was found dead in family pool. It has meant a lot to Ronaldinho, his older brother acted as the family's father. Ronaldinho is a family man and lives with his sister. When Ronaldinho was 17 to 18 years he was called Minironaldo because he was not so great. Ronaldinho does mini Ronaldo in Portuguese. (Title: Wiki)

Rio Grande Sul province in southern Brazil with Uruguay's southern border to the city of Pelotas in a relatively well-known soccer team called Grêmio Esportivo. It was that Ronaldinho started his football career. In 2001 he was brought to the French capital club Paris Saint Germain, and from there bought two years later by FC Barcelona. Additional info delivers his multilingual website

http://www.ronaldinhogaucho.com/index2.html

Reflection

The mighty Nou Camp stadium was not completely filled (Ch. 98,000 seated tilsk.) To fight on the 15th January 2006 in the Spanish Primera Division. FC Barcelona was at the time (and perhaps currently) the world's best club teams. It had the world's best soccer player in a bubbling Ronaldinho assisted among more formidable - especially technically and tactically well-functioning players - the Argentine prodigy Messi, who in recent times has acquired the title of "world's best".

Photo taken in the museum at Camp Nou stadium in a "photo technically" recording. An illusion. Ronaldinho was an illusion of a world champion? When you see him today on a football pitch, the tank could roam. But, man, but the glimpses are still seen elements of the peculiar virtuosity of football skills, as (almost) only Brazilians can exhibit. The speed is gone, the Brazilian "kid" and his uncanny glance, dribbling and not at least kick technique seen with regret only glimpses at the home ground of, respectively. AC Milan and Internazionale, namely the world famous Giuseppe Meazza stadium in Milan-San Siro district and other towns.

For some it begins professionale life until the 30s, the other (sports and ballet stars such.) Is almost finished. Then there are the memories of both Ronaldinho not least the millions of spectators who experienced great moments of football art ball artist from Brazil, which now has rounded the last 30 years.

I was truly one of the many who experienced his heyday in the 5 series from the turf at Camp Nou. It was Barca football when it was best. Short passes, periodic explosions and sharpness in both assists the minds of some of the world's best in the business. Among several Ronaldinho was the brightest star, who showed glimpses of football art, when he afdriblede three defensive players in the 10-15 sec., Looked up and delivered a long and scary accurate målgivende delivery to the child prodigy from Rosario in Argentina - his successor on the throne Lionel Messi.

Thirty, cumbersome and questionable?

World - regardless of profession - always forms admiration and goosebumps

so Ronaldinho:

Feliz aniversário!