Baggrund
FB-kontakt
Aase Kæmpe har henledt min opmærksomhed på bogen. Hendes ægtemand pensioneret retsmediciner Bent Kæmpe fortæller EB-kriminalreporter og forfatter Stine Bolther om en række af sine erfaringer gennem sit professionelle liv. - Bogen er udgivet på Ekstrabladets forlag 2010 - ISBN 978-87-7731-348-6.
Det følgende rummer ingen tekstanalyse eller randomiserende faktacheck. Der er således tale om en almindelig læsers oplevelse. Hovedafsnittene er hhv. "
Generelt positivt" og "Diskutable redaktionelle dispositioner". Sidstnævnte er ikke udtryk for gold kritik, men derimod alternative synsvinkler, der bedes modtaget i samme positive ånd, som de er afsendt.

Generelt positivt
Bogens store styrke er den åbenbare glimrende sproglige formidling. Den er let læselig og indholdet er velgørende skåret fri af en mængde fagudtryk, som alligevel ville kræve en oversættelse. Det bærer således tydeligt præg af samme enkle formidlingsform, som eksempelvis Ekstrabladet står for. Det er i denne kontekst en stor ros, eftersom denne type af medicinske eller tilsvarende faglige bøger meget nemt kompliceres for den enkelte læser.

En anden styrke ved bogen er det illustrative. At avisartikler bærer hovedparten af illustrationerne med reference til de enkelte kapitler opleves både naturligt og anderledes. Det giver i hvert fald denne signatur lyst til at tage forstørrelsesglasset frem og lejlighedsvis skrålæse de gamle avis artikler i forbindelse med den enkelte historie. - Historiernes kompleksitet dækkes - ikke overraskende - af de mest selvlysende motiver i den mørke verden: Menneskets følelser i forbindelse med sex, hævn og grådighed. En anden kendt faktor i samme område, nemlig "idealisme", synes ikke at have spillet en rolle.

Bogen er god og overbeviser om retsmediciner og chefretskemiker Bent Kæmpes åbenbare kompetencer.
Diskutable redaktionelle dispositioner

Den redaktionelle disposition kan forvirre læseren. Blandingen af kapitler og "Minihistorier" er et eksempel.

Et andet er disponeringen af "gift-afsnittet"/kapitel 6. Selve kapitlet er både informativt og velgørende opdateret (enhver med interesse for politik og spionage kan glæde sig - som denne signatur). Men afsnittet burde have været adskilt fra historierne og eventuelt rykket enten til starten eller i slutningen.

Et tredje eksempel er "Forord". Igen er selve kapitlet velskrevet, men afsnittet nederst pagina 9 "Blandt andet var (…) til pagina 10 "(…) sin daværende kæreste med morfin" forvirrer og burde have haft eget kapitel/minihistorie.

De forskellige historier (kapitler/minihistorie) kunne med fordel være præsenteret i kronologisk orden startende med ældste mord og så videre.

Den konsekvente (og glimrende) illustrative ledsagelse med avisklip brydes helt umotiveret i pagina 104, hvilket får læseren til at tænke, om det mon er noget særligt,eller hvorfor de andre historier ikke også indeholder tilsvarende.

Illustrationen af Bent Kæmpe pagina 164 er udmærket, men der savnes alder (jævnfør sammenligning med pagina 169 og tilsvarende foto på omslaget).

Kapitel 12 - "Danmarks Quincy" - personportrættet forekommer i et sælsomt detaljeret mix af private forhold og professionelle ditto. Som læser savnes en opstramning, herunder decimering af private forhold og præcisering af professionelle kompetencer; sidstnævnte danner reelt back-bone for bogens relevans.

"Quincy" var en amerikansk tv-serie om en retsmediciner (spillet af Jack Klugman), der spillede i årene 1976 - 1983. Den er således næppe kendt/relevant for den lidt yngre/unge læser, der også må formodes at kunne have interesse for bogen.

Apropos interesse for "Det perfekte mord" savnes umiddelbart et eksempel eller en nærmere forklaring????