Nederland - (16,1 mio indb.) anses for verdens tættest befolkede land. Landet er fladt med en meget blandet (multietnisk) befolkning. Den kaukasiske nederlandske befolkning opleves livsduelig, liberal, tolerant, resultatsøgende, international orienteret med en vis humor. Den nederlandske mentalitet minder noget om den skandinaviske iblandet noget britisk og tysk. Sproget er et mix af især tysk, engelsk og fransk. De forskellige (farvede) minoriteter repræsenterer ret forskellige mentaliteter, religioner og traditioner.

Skæbnen har gjort, at jeg har mødt såvel den ostindiske som den caribiske befolkning i NL. Jeg har mærket denne mini-globalisering siden 1970erne. Mit første ægteskab var med en hollandsk kvinde fra Asien. - På flere tidspunkter (70erne og 90erne) overvejede jeg kraftigt at immigrere til Holland/Nederlandene. Intuition og skæbne i forening afgjorde til sidst, at jeg ikke valgte denne løsning, men det var ganske tæt på!

The Netherlands - (16,1 mio inhabt.) consider to have the highest density of population in the world. The country is flat with an extremely mixed multiethnic population. The caucasian population experience quite vital, liberal, tolerant, resultmaking, international minded with a certain sense of humor. The national character reminds in a mix of the german and the british. The language is a mixture of German, English and French. The different ethnic coloured people represent quite various mentalities, religions and traditions. The mixture of population all together forms a kind of mini Canada.

I have met people from the former colonies in Asia and Caribian. By fact I have been married with a Dutch-Asian woman, which among other factors caused many trips and staying for longer periods of time in NL during the 70ties and 90ties. I was that close to settle down some times, however my intuition and the faith turned my destiny away at the end. I do like the Netherlands very much based on ab. 25 trips to the country since 1970.

Click for pictures - Amsterdam water
Click for Amsterdam land pictures
Amsterdam - vand/water
Amsterdam - land
Click for Amsterdam ArenA pictures
Amsterdam ArenA
Click for Rotterdam pictures
Click for Hotel New York pictures
Rotterdam
Hotel New York - Rdm
Click for pictures from Den Haag
Click for pictures from Madurodam
Click for Schreveningen - Den Haag pictures
Den Haag
Madurodam - Den Haag
Click for Utrecht pictures
Schreveningen - Den Haag
Utrecht
Click for Almere pictures
Almere
Click for Leerdam pictures
Leerdam
Click for Enkhuizen pictures
Enkhuizen
Click for Zuidersee museum pictures
Zuiderzee museum - Enkhuizen
Gensynet med Rembrandt
Amsterdam ArenA
Landet i byen
Den store habitklædte mand
New York
M/S Gloria
Links
Blog
Saint Morris - recommanded Argentine restaurant Amsterdam
Nederlandse Spoorwegen - NS
Schipol int. airport
Entrance to the Netherlands
Indgang til Holland/Nederlandene
Amsterdam information
Amsterdam - Rijksmuseum
Amsterdam ArenA
Welcome to Rotterdam
The Haague information
Welcome to Utrecht
Almere
Overblik - Overview
Leerdam - NL
Enkhuizen NL
Zuidersee Museum
Madurodam
Museum Maluku - Utrecht
ANWB - NL
GWB - traffic information
http://journeyplanner.9292.nl/
Government.nl
AFC Ajax - Amsterdam