Forside/Frontpage
Nederland - (16,1 mio indb.) anses for verdens tættest befolkede land. Landet er fladt med en meget blandet (multietnisk) befolkning. Den kaukasiske nederlandske befolkning opleves livsduelig, liberal, tolerant, resultatsøgende, international orienteret med en vis humor. Den nederlandske mentalitet minder noget om den skandinaviske iblandet noget britisk og tysk. Sproget er et mix af især tysk, engelsk og fransk. De forskellige (farvede) minoriteter repræsenterer ret forskellige mentaliteter, religioner og traditioner. Landets blanding af noget middelalderligt flamsk og det opdaterede multietniske samfund danner et spændende felt - et slags mini Canada.
The Netherlands - (16,1 mio inhabt.) consider to have the highest density of population in the world. The country is flat with a extremely mixed multiethnic population. The caucasian population experience quite vital, liberal, tolerant, resultmaking, international minded with a certain sense of humour. . The national character reminds in a mix of the german and the british. The language is a mixture of german, english and french. The different ethnic coloured people represent quite various mentalities, religions and traditions. The mixture of population all together form a kind of mini Canada.
Skandinavisk velkommen til Holland
Holland in English
Regions in the Netherlands
Leerdam - a small city in the center of NL
A trip to Amsterdam
Rotterdam
Hotel New York in Rotterdam - a must!
Scheveningen - Den Haag
Den Haag
Eindhoven
Den Bosch
Utrecht
My Ajax - site
Museum Maluko - Utrecht
Schipol Airport
Cityplan of Leerdam - a city, in I have lived part of my life with intensive and pleasant memories.
Canalarea of the central Amsterdam