Forside/Frontpage
Livsmening - Gud, det religiøse element (himlen), livets blanding af godt og dårligt (blå himmel med skyer), fokus og mål med sit liv (sort plet i midten). Mening med eksistensen. Nytteværdien for det enkelte individ er variabelt livet igennem. Elementer i fokus bør være anstændighed, nytte, glæde, kærlighed, energi men også forsvar og nødvendig handling for at skabe resultater.
The spirit of life - the Lord - the religous element (the heaven), the mixture of life about good and bad ( blue sky with clouds), focus and target with ones life ( black spot in the middle). The basic meaning with the existence. The true meaning with the existance. The sense of life is of course individual and variable through the ones life as a whole. The elements in focus must be decency, usefulness, joy, love, energy, but also a defence and the substantial cause of action, when needed to make results. Our life is for hire.
Bøger om livsmening
Eksempler på livsmening
existence.dk - reflektioner over livsmening
Label7
The Meaning of Life
Facts about the subject
FAQ about Meaning of Life