Webmaster-info
World Clock
Mail to Webmaster
Focus from Webmaster
Søg/Search
Guestbook
Weblog
Workshop
Links
4 Bedste DK-slotte
4 Best DK-castles
4 Bedste int. slotte
4 Best Int. Castles
Kronborg er et slot i Helsingør. Slottet ligger på Sjællands yderste spids, hvor Øresund er smallest.

I 1420'erne begyndte den danske konge, Erik af Pommern, at opkræve en særlig sundtold af de forbisejlende skibe. For at understøtte denne opkrævning lod han opføre en stærk fæstning ved navn Krogen på det sted, hvor Kronborg nu ligger. Fæstningen bestod af en række huse bag en ringmur.

Siden opførelsen er Krogen udbygget løbende, og i 1570'erne byggede Frederik 2. borgen om med 4 fløje. Umiddelbart fremtræder Kronborg som et på den tid helt igennem nybygget slot, men indendørs er der mange mure fra Krogens tid, og flere steder er der blændede vinduesåbninger mellem 2 rum, trappetrin der ingen steder fører hen m.m.

At Kronborg oprindeligt var planlagt 3-fløjet kan ses i fløjenes bredde; den østlige fløj er noget smallere end resten, og består faktisk kun af lange gallerier, så man kan gå indendørs fra de kongelige gemakker til slotskirken og dansesalen. I kasematterne gemmes der en stenfigur af Holger Danske, og efter legenden siges det, at skulle Danmark komme i fare, vil Holger Danske rejse sig og redde sit gamle fædreland.

Shakespeares Hamlet er henlagt til slottet i "Elsinore"; denne version af navnet er blevet det engelske navn for Helsingør.

Kronborg blev fra anno 1582-1658 "ejet" af en række kommandanter, udvalgt blandt den høje adel af kongen personligt. Den næstsidste kommandant af Kronborg var Poul Beenfeldt (1612-1676), der overgav slottet til svenskerne under Karl Gustav-krigen. Grunden til hans overgivelse af Kronborg var, at han fik nys fra en bonde, der sagde, at Danmark havde kapituleret, og at Sverige havde vundet krigen. Kong Frederik 3. tilgav aldrig Poul Beenfeldt denne aktion, og derfor blev Beenfeldts eje, ære og elegante navn frataget ham. Først i 1712 kom der igen en kommandant af Kronborg, og det blev hertug Friedrich Wilhelm af Württemberg, der fik æren.

Under Karl Gustav-krigen blev Kronborg hærget af tyske såvel som svenske soldater. En del skulpturer og malerier blev stjålet, og én uvurderlig genstand blandt de røvede ting var kong Frederik 2.s bordhimmel, der var en fornem genstand vævet i uld og silke med guld- og sølvtråde, der skulle symbolisere kongens magt. Svenskerne kunne dog ikke bruge den til noget, eftersom der på bagsiden var syet Frederik 2. og hans kone Sofie af Mecklenburgs våbenskjolde ind som sikkerhed og bevis på den danske stormagt.

Kronborg er medtaget på UNESCO's verdensarvslist. (tekst:Wikipedia)

Kronborg.dk
Kronborg Castle
Helsingør
Elsinore
Kronborg Castle in Elsinore, at the seaward approach to The Sound Øresund, is one of northern Europe's most important Renaissance castles. Known all over the world from Shakespeare's Hamlet, it is also the most famous castle in Denmark and is visited each year by about 200,000 Danes and tourists.

Frederik II's Kronborg is both an elegant Renaissance castle and a monumental military fortress surrounded by major fortifications with bastions and ravelins. Some of the historical rooms house collections of Renaissance and Baroque interiors, and among the most important attractions are the 62-metre long ballroom, the wonderfully preserved chapel and the statue of "Holger the Dane".

Development of Kronborg Castle
During the period 1998-2010, Kronborg Castle is undergoing extensive development to turn it into a modern exhibition centre and visitor attraction. The restoration of the buildings and fortress areas go hand-in-hand with the development of the historical presentation of the castle to the public.
(text: Kronborg Castle)

Kronværkerne
Special Art