Indira Gandhi, f. 1917 d. 1984 - indisk premiermin. Hendes baggrund var universitetsstudier i Indien og Oxford (UK), fremtrædende deltagelse i frihedsbevægelse efter 2. verdenskrig, 13 mdr. fængselsophold for opposition, datter af Indiens premiermin. Nehru, aktiv indsats i Kongrespartiet, koordn. af civilforsvaret under Kina-Indien krigen (1962), Informationsmin. i 60erne. Regeringsleder i 2 perioder 1966-77 og 1980-84. Korruptionssager spøgte periodevis. Myrdet af sin sikhske livvagt. Hendes benhårde ambitioner omkring sine sønners arvefølge kan diskuteres ( begge sønner blev dræbt). Derimod repræsenterer hun et stærkt og modigt lederskap for Indiens befolkning efter århundredes kolonistatus.
Indira Gandhi, b. 1917 d. 1984 - Indian primemin. Her background was university studies in India and Oxford (UK), highlighted participation in the Indian opposition movement after WW2. Furthermore 13 months of imprisonment. She was daughter of Indias primemin. J. Nehru, commit a potential and active participation in the Congressparty, coordinator of the civil defence under the China-India war (1962). Min. of Information in the 60ties. Head of government 1966-77 and 1980-84. Corruptions pop up occasionally. Killed by her own (sikh) securityguard. Her tuff attitudes f.ex. about her ambitions concerning her sons order of succession (both sons were killed !) might be close to the line. Anyway she represented a strong and courageous leadership for one of the largest population in the world ( close to 1 billion. inhabt.) after centuries.
About Indira Gandhi
Indira Gandhi på dansk
Wikipedia - Indira Gandhi
Indira Gandhi website
Indian child - Indira Gandhi
Indien - Verdens næste stormagt (blog)
Indiens portalen
Løkkes BRIKker (blog)