Forside/Frontpage
Humor kan dække over grin, satire, sarkasme, ironi og den herlige selvironi. Det er forskelligt for hvert menneske. Nogle oplever humor, hvor andre oplever alvor og omvendt. Nogle situationer er tragisk humoristiske. For nogle er f.eks. satire ondt, for andre sjovt. Humor kan være et forsvar, men uanset motivet bør begrebet ikke ophøre. Smilet er den korteste afstand mellem mennesker, men humoren skal altid tilkobles, i modsatfald kan afstanden ofte øges.
Humour covers laugh, satire, sarkasm, irony and the lovely self-irony. It is for sure individual for each person. Some enjoy humour, from which others find tragic. Others in reverse. Some love satire, others find it malignant. Humour can be a kind of selfdefence, but apart from the motive the concept must never stop. The smile should be the shortest distance between people, but the humour must always be adapted, otherwise the distance could be increase.
Selvironi er den eneste acceptable form for selvglæde
_JFK