Mere info om familien Hulegaard - more info about the family Hulegaard
Link til Hulegaarden, Den fyenske Landsby
Link til Hulegaarden - Den fyenske landsby
Mere info om fam. Hulegaard

More info about the family Hulegaard
Forside / Frontpage
(Linket går til en oversigt over landsbyen. Herefter klik på "tolænget gård" som tegningen til højre for mere info om Hulegaarden)
Til venstre peger pilen på beliggenheden på Ærø ( tæt ved Marstal). Til højre luftfoto af nuværende gård (den gamle var placeret tættere ved vandet)
Situationsplan - the red arrow shows the exact location on the island Aeroe, south of Funen
Airphoto of the recent Hulegaarden. The original was situated more close to the sea
Mine fotoindtryk fra besøg på den gamle Hulegaarden / My impressions from my visits to the old Hulegaarden
Ærø - More about the island Ærø
The original position for Hulegaarden
X
Webmaster
Historisk atlas for Hulegaarden