Sitemap
H.C. Hansen
Statsminister-statistik
Leksikalt
Boganmeldelse
Bøger om H.C.Hansen: Bo Lidegaards portrætbog fra 2006 samt Søren Mørch: 25 statsministre
H.C.Hansen, f. 8.nov. 1906 - d. 19.febr.1960, statsmin. 21.febr. 1955 - 21.febr. 1960.

Undtagelsesvis et citat fra det radikale politiske fyrtårn på samme tid Bertil Dahlgaard: "Stående på sit livs højdepunkt havde han i kraft af naturbegavelse, flid og pligtfølelse tilkæmpet sig sit folks tilid. Han havde indadtil og udadtil gjort sit land store tjenester. Inden for dansk parlamentarisk liv havde han større muligheder end nogen anden for at kunne tilføre vort folkestyre sundhed og stabilitet i kommende tider".
Mit valg skyldes dels hans indenrigspolitiske resultater ( grundfæstning og start af velfærds-Danmark), men vel især hans udenrigspolitiske. To bør nævnes. Den danske regerings imødekommenhed på Grønland styrkede vores temmelige svage position i NATO. Det andet var Danmarks "afvikling af Sønderjyllands-spørgsmålet".
H.C.H. kunne generelt ikke lide at være upopulær (modsat f.eks. Scavenius). Hans afhængighed af f.eks. udenrigsministeriets daværende direktør Nils Svenningsen var åbenbart. Når frases den beklagelige "Blechingberg-sag", var samarbejdet en succes.
Det havde været interessant at se, hvordan han havde virket, såfremt han havde fået mere tid i statsminister-stolen.

H.C. Hansen - Danish primeminister from 1955-1960 - in case of interest - please contact the webmaster for more info.