Forside/Frontpage
Harry S. Truman, USA - b. 1884 - d. 1972 - United States of America (USA ) 33. president 1945-1953. Poor childhood, farmer, retailshopowner, capt. WW1 (Europe). US senator 1934. Under WW2 leader of the Senates Commitee against corruption and violence with great succes Succeeded Franklin Delano Roosevelt in April 1945 after being vicepres. As president he ordered 2 nuclearbombs against Japan (Hiroshima and Nagasaki - 6 and 9.aug. 1945) in order to shorten WW2 and save lives of US soldiers. He stand by a social fair deal policy in US after the WW2. He stood firmly against the communism in Korea. He faced USSRs dictator J. Stalin clearly (unlike his predecessor). . Despite of tremendous pressure he sacked the 5-star general D. MacArthur, as he wished to launch nuclear-weapons against North Korea (and chineese troops). He initiated the Marshall-plan ( huge financial aid for EUrope). Trumans essentials gifts were sense of total general impression, humility, loyalty, religiousness, hard work, courage and determination and drive (opposite some of his "collegues"). The Mankind recognize often in retrospective the real stature. The reputation concluded well-deserved a sum of a great president and a man of honour. A profile, who preserved the culture values by standing up against danger from the East and depressive economy after the 30ties and WW2.

A personality like Harry S. Truman shall be needed in any context - so indeed !

Harry S. Truman, USA - f. 1884 - d. 1972 - USA 33. præsident 1945-1953. Fattig opvækst, farmer, detailhandler, kapt. i 1.verdenskrig (Europa). Senator 1934. Under 2. verdenskrig bl.a. leder af senatskomite (mod korruption og spild) med stor succes. Som præsident beordrede han 2 atombomber kastet over Japan for at fremskynde afslutningen af verdenskrigen. Han stod for den sociale "fair deal" politik i USA i årene efter krigen. Han stod fast overfor inddæmningen af kommunismen i Korea. Han så USSRs diktator Stalin i et klart perspektiv (modsat sin forgænger). Trods voldsom modstand fyrede han gen. D. MacArthur, da denne ønskede at anvende nukleare våben i Korea-krigen. Han initierede Marshall-planen (gigantisk økonomisk hjælpeplan for Europa). Trumans væsentlige egenskaber var sans for helheden, ydmyghed, religiøsitet, loyalitet, flid samt mod, beslutningsevne og handlekraft (modsat adskillige af sine forgængere og efterfølgere i præsidentembedet). Menneskeheden anerkender ofte først retrospektivt det egentlige format hos personer. Eftermælet konkluderer fortjent et facit bestående af en stor præsident og et stort menneske, der ved fasthed bevarede de vestlige kulturværdier efter 30ernes og 2.verdenskrigs turbulente tid.

En type som Harry S. Truman burde være efterspurgt i enhver sammenhæng.

Billedet fortæller så meget. Harry S. Truman var præsident i en spændt tid i verdenshistorien. Hans beslutsomme attitude matcher general George S.Patton,jr. i midten og den mere runde general og senere US-præsident Dwight Eisenhower til venstre

The picture says so very much. Harry S.Truman became president in the tense post-war time. His decisive attitude matches completely the very same by
general George Patton as well as the more round-minded and flexible - later US-president - general Dwight Eisenhower on the left.
Harry S. Truman på dansk
White House biography
Quotations