Hundested - Rørvig
25
55
Webmasteren
Oversigten Hundested - Rørvig
Korshage
Rørvig
Hundested
Retur til forside/frontpage
Nedennævnte indlæg er kopieret fra Søfart, 56årg., nr. 43, pag 744
-
30.okt. 2006 _webmaster ehu
Generationsskifte
på Rørvigfærgen

Ejerkredsen bag Hundested-Rørvig Færgefart A/S har gennemgået et næsten fuldstændigt generationsskifte. Ruten har hidtil haft seks ejere, der som en mangeårig tradition byder det – er fra kredsen af medarbejdere. De seks er nu gået på efterløn, henholdsvis pension, og kun rutens hidtidige direktør, Henrik Albæk, 65, er fortsat at finde i ejerkredsen – dog ikke som direktør, idet Bo Andersen, 45, og hidtil overstyrmand hos Mols-Linien, har overtaget denne titel. Ejerkredsen tæller desuden Kennie Kjeldsen, 50, bestyrelsesformand og aktiv som skipper på »Skansehage«, og Peter Carlsen, 35, der står for den daglige vedligeholdelse.
Færgefarten mellem Hundested og Rørvig har med en stadigt stigende trafik udviklet sig til en betydelig lokal arbejdsplads – når trafikken om sommeren er på sit højeste, har den godt 40 medarbejdere beskæftiget, og den gennemsnitlige beskæftigelse året igennem er på godt 20, omregnet til fuldtidsmedarbejdere.
De to færger, stålfærgen »Nakkehage« fra 1955 og træfærgen »Skansehage« fra 1959, er begge i god stand og vedligeholdes til punkt og prikke. Med to færger omkring de 50 år er det nok ikke overraskende, at der er ønsker om mere moderne tonnage og gerne derigennem en større kapacitet i sommermånederne.

Privat uden tilskud
Dette skulle dog gerne gå hånd i hånd med den økonomiske fornuft, der sammen med et rimeligt trafikgrundlag betyder, at Hundested-Rørvig er den eneste af de små bilfærgeruter i Danmark, der fortsat kan drives på privat basis og uden offentligt tilskud.
-Vi kikker da efter tonnage til fornyelse. Men som markedet for nybygninger er lige nu, er prisniveauet højt, og når det gælder brugte færger, er udvalget begrænset: Det vi skal bruge, er en færge, der både tilbyder ekstra kapacitet, yder dækket en vis beskyttelse mod vejr og skumsprøjt – og har en beskeden dybgang. Dem er der ikke mange af, konstaterer Bo Andersen.
Og så længe den rigtige mulighed for tonnagefornyelse ikke er dukket op, går det da også udmærket med »Skansehage« og »Nakkehage«.
Trafikken på den 25 minutter lange overfart understreger behovet for mere plads på vogndækket: Fra 1991 til 2005 er antallet af overførte biler fordoblet fra 58.500 til 121.768 om året, og den gennemsnitlige belægning er vokset fra 5,6 til 10,3 biler pr. tur – et tal, der også inkluderer de ca. 750 til 850 lastbiler, busser m.v., der overføres i årets løb. »Skansehage« tager ca. 13 personbiler, mens »Nakkehage« har plads til ca. 22 personbiler.
-arri