Forside/Frontpage
Geopolitik - kombination af geografi og politik er næsten uendelig. Knap 200 lande eksisterer for tiden på globen styret af forskellige systemer og overbevisninger. 1 supermagt, 5-6 stormagter og potente diktaturer blandes sammen i og med diverse økonomiske og militære organisationer. De forenede nationer i New York danner en politisk paraply, der beskytter for regn, men ikke mod blæst. Siden 1945 har verden set mange territoriale krige samt nogle få øjeblikke på randen af 3. verdenskrig. Pendulet mellem centralisering og decentralisering i magtstrukturer og mellem venstre og højreorienterede styreformer svinger hele tiden. En atomar konfrontation i form af terroristanslag eller egentlig krig vil komme, - muligvis i Mellemøsten. De farligste tændsatser er religionerne og ´ismerne og og forude venter nogle meget alvorlige subtotaler, før den endelige grandtotal: De forhenværende stater bliver til De forenede Stater, der samlet måske vil kunne matche det ydre rums udfordringer af levende væsener og materialer.
Geopolitic - The combination of geopolitic and politic are almost endless. About 200 countries - according to UN - excist on the Globe govern by several systems and believes. 1 superpower, 5-6 majorpowers and some potential dictatorships with different kind of economic and military organisations. United Nations in New York is a kind represents a sort of political umbrella, protecting against rain, but sadly weak against hurricanes. Since 1945 there have been several territorial wars in addition some moments of an edging WW3. The pendulum is switching between centralization and de-centralization in the power structures and between left and right but all the time. A nuclear war may possible face the day - perhaps in the Middle East. The most dangerous igniters are religion and "the ísm". In front the mankind can foresee some subtotals, before the final grandtotal. The ex-states might convert to a United Nations, gathered and combined together, so the Globe can match the challenges from the Orbit.