Forside/Frontpage
Generøsitet - forbindes ofte kun med den økonomiske vinkel. Der er så sandelig også de menneskelige vinkler. Menneskets evne til at være storsindet i livets forskellige forhold og relationer. En manifestation i ord og handling. Jeg har oplevet forskellige varianter lige fra nærmest grænseløs generøsitet til afmålt, periodevis handling. Ligeledes har jeg set egenskaben blive brugt med kynisk overlæg. I enkeltstående tilfælde tillige dækkende over en egentlig blufærdig og renfærdig evne for at være generøs. Nogle mennesker besidder evnen i visse af livets forhold, medens de i andre er næsten stik modsatte. Kan man lære at blive generøs ? Livets forskellige og især udfordrende oplevelser kan afgjort påvirke et menneske. Det kan givetvis f.eks. ens tro (=religion) også, men jeg tror grundlæggende på egenskab-genet; man er "disponeret" for at kunne udvikle den side af personligheden mere eller mindre.
Generous - often been combined with the economical angle. Nevertheless there are human angles as well, so indeed ! The human beings ability to be generous on several aspects and connections. A manifest in words and actions. I have experienced varying forms from total generousity to parttime. Some persons are generous in some connections and the opposite in others. Some are generous - by fact hiding a personal side of bashfulness.
Experience in life can impact the way of being generous positively or negavitely. The same can religion. Basicly I believe, that one have a " generous gene", which more and less can be developt by the personality as a whole. Frankly I have met this quality in different context and from different individuals from time to time.