Køer vandes ved et gadekær (1844)
Johan Thomas Lundbye (1. september 1818 i Kalundborg - 26. april 1848) var en dansk kunstmaler. Yngre broder til den senere krigsminister C.C. Lundbye.

Lundbye var elev af J.L. Lund og udgjorde sammen med blandt andre P.C. Skovgaard, Lorenz Frølich og Jens Adolf Jerichau en ny generation af malere, der beskæftigede sig med beskedne sjællandske motiver.

Lundbye blev hurtigt klar over, at han ville skildre danske motiver og specielt landskabet. Det gjorde han i malerier og en lang række stregtegninger og realiserede dermed nogle af den indflydelsesrige kunsthistoriker N.L. Høyens tanker om at male det nationale. Næsten halvdelen af motiverne er fra naturskønne egne, der har betaget Lundbye.

Lundbyes motivvalg viser, at han var stærkt nationalt engageret. Dette engagement førte også indirekte til Lundbyes tidlige død. Han meldte sig som frivillig til Treårskrigen 1848-1850, hvor han blev dræbt ved en ejendommelig vådeskudsulykke, inden han nåede at komme i kamp (kilde: Wikipedia).

Guide til dansk guldalder-malerkunst
Nivaagaardsamlingen
Bibliografi.dk
4 Bedste danske malere