Motiver fra Grønland
Jens Enevold, f. 1956, bosat på Fyn

Medlem af Den Fynske Forårsudstilling
Legat Statens Kunstfond 2004
Arbejdsområde: Maleri
Basisuddannelse: Det Fynske Kunstakademi
Censurerede udstillinger: Charlottenborgs Forårsudstilling
Sammenslutninger
/grupper: Billedkunstnernes Forbund
Fyns Grafiske Værksted
Litteratur: Bøger :

Den fynske Forårsudstilling 75 år
red Anne Christiansen
Fynsk Kunstmuseeum,2004 - 103 s.

ss 32 -35 : Jens Enevold.

Roundabout
Billedkunstnernes Forbund Fyn,2004 - 164 s
ss 76-77:Jens Enevold

4 Bedste danske malere
Frederikshavns Kunstmuseum
Fyn.dk
Den fynske forårsudstilling