Forside/Frontpage
Filosofi
Philosophy
Webmaster
Helbred
Humor
Tid
Livsmening - Gud
Klik på billedet

Click on the picture

Links >>>>
Filosofi - i betydningen livsfilosofi. Dette er ikke en filosofisk udredning. Mit yderst beskedne intellekt er ikke i stand til det :). - Individer med disse behov bedes henvende sig på diverse læreanstalters filosofiske fakulteter eller diskuterende vidensgrupper af forskellig observans. På den anden side har jeg intet imod den reflekterende læser, der kunne have en sund, argumenteret og alternativ vinkel på nedennævnte.

Hvilke faktorer er afgørende for et godt liv ? Hvad er et godt liv ? Er en faktor konstant ? Indholdet beskriver fundamentet for mit liv. Selvfølgelig ønskes også acceptabel levefod og hverdag. Acceptabel er et relativt begreb for det enkelte individ og egentlig også i livsforløbet. Men skal der vælges, er mine 4 bedste ønskede faktorer beskrevet nedenfor undtagelsesvis i prioriteret rækkefølge. For alle faktorer kan tilføjes "bedst muligt, længst muligt".

Philosophy - in the sense of life-philosophy. Which indicators are crucial for having a satisfied life ? What is a satisfied life ? Is it a constant factor or ? The content describes the base for my life. But of course one wishes an acceptable standard of living and working day. Acceptable life is of course relative for everyone and by fact for the course of life. Must one make a choice, well, then the factors mentioned below by priority should be the ones. In addition one could add "best...longest..".