Film - or Movie has been a deep interest for so many years. I have seen something about 800 all together. Most have been for relaxing. Pure pleasure, however some has been very memorable. English film and TV-series seem to be in topclass-level, at least for me. Enjoying film not only in the cinema, but at home by video or DVD bring numbers of fine experiences in front of your own chair. More and more I do prefer to watch DVD (or video), as one can built up a full concentration without interruption of the person next to you. You can scroll, you can rewind and absorp as much as you like the combinations of words and facial expressions. The classic scism - was the book better than the film or in reverse and how ? A trip to the theater can be a great experience, however you can never "rewind" the play for absorption. Furthermore the film media brings worldwide - on location close to every inch of the Globe opposite the theater. The fantasy challenges on a high level, while some pictural and oral high lights will remain for ever.
Film - har interesseret mig i ganske mange år. Engelske film og TV-serier er i særklasse. Film ses ikke kun i biografen eller på smalfilm, men i fremragende kvaliteter som VHS og DVD til hjemmebrug. Her er mulighed for fordybelsen af en film, den visuelle oplevelse, de oratoriske kombinationer, aktørernes mimiske talenter ( eller mangel på samme !), dialogen om alvor og kærlighed og had og fortid. Afspejler film hverdagen i udvalgte tidsaldre ? Er det et glansbillede ? Var filmen bedre end bogen - eller var bogen bedre end filmen ? En teateroplevelse kan være stærk, men man kan ikke gentage den som med film. Muligheden for endeløs refleksion kan ske med filmen. Samtidig bringer mediet os rundt om i verdens kroge i form af on location optagelser i vilde metropoler eller øde ørkener eller underjordiske klipper eller under havets overflade eller i rummet. Fantasien udfordres i højeste potens, medens nogle billedlige og oratoriske øjeblikke bliver high lights for ever.
World best 250 movies - IVDB.com june 2008