Webmaster-info
Mail to Webmaster
Søg/Search
Guestbook
Weblog
Workshop
Links
Italien/Italy - forside/frontpage
Italien - Italy - frontpage
Firenze - læder og sko - Florence - leather and shoes
Firenze fra oven
Bell´italia.dk
Florence for the tourist
ACF Fiorentina
Italy.dk - Firenze
Firenze.net (eng.)
Fodbold
Scuola del Cuoio
(læderskolen)

Leatherschool
Ferragamo.com
Soccer Museum Calcio
Toscana tourist
Firenze Lufthavn/Airport
Uffizi Museum
Europæiske Univ.Inst.
Firenzeguide.dk
Sporvognstur med linie 1 - tramtour with nr.1 (start 14/02/10)
Overskriften er selvkomponeret. Ordet er en fusion af hhv. “liderlig” og “læder”. I al digital fortrolighed har denne blogejer været læderlig i frygtelig mange år. Det har medført store øjeblikke, hvor duften af og/eller følelsen af læder danner en frydefuld stemning i denne signaturs “system“!

Nogle læsere vil forstå det, andre vil ryste på hovedet eller fnyse af foragt; smag og behag er jo nogle yderst variable faktorer, når det enkelte cpr-nummer skal opleve og ikke mindst nyde….og nej, det er ikke nødvendigt med multi-piercing, motorcykelbukser og læderpisk….igen smag og behag !

Scuola del Cuoio

I den guddommelige renæssanceby Firenze ligger Læderskolen (= Scuola del Cuoio). Den er placeret lige bag den verdensberømte Santa Croce kirke. Derfor er det ikke tilfældigt, at der er et “link” mellem de oprindelige franciskanske munke og de nuværende ejere - Gori-famiien.

Umiddelbart efter 2. verdenskrig stod forældreløse og fattige børn i lære i klosterets højloftede arbejdsrum, der stadig anvendes som undervisningslokaler for korte eller længerevarende læderkurser. Læderkurser i vore dage afholdes helt fra 3 timer og op til 9 måneder.

Såvel kendte som mindre kendte har gennem mange år glædet sig over produkter fra dette læder-hus, der aktuelt styres af afdøde Marcello Goris døtre Laura, Francesca og Barbara samt barnebarnet Tommaso (Laura´s søn). Blandt deres mere kendte leverancer var USAs præsident Eisenhowers læderindtræk i sit skrivebord i det ovale rum. Mange andre US-præsidenter og præsidentfruer har efterfølgende - ligesom kendte folk fra kunstens verden m.fl. - fået faktureret tasker, bælter og andre læder-varianter over tid. Det samme gælder forøvrigt selektive indendørs indretninger i kendte hoteller verden over.

Il Ponte

Et eksempel på et italiensk kendt lædermærke, der også er forhandlet i mange år i Danmark, er Il Ponte (The Bridge), hvis hovedsæde er placeret i Peratola-bydelen i den nordvestlige del af Firenze; dog lukket for offentlig besøg. Der findes talrige andre læderfabrikanter og -butikker netop i Firenze. En naturlig parallel til læder er sko. Også her er Firenze verdenskendt, især for den uforlignelige skodesigner

Salvotore Ferragamo (1898-1960)

Hovedsædet (Palazzo Spini Feroni) ligger direkte ud til Arno-floden midt i den indre by ved Ponte Trinata (broen efter Ponte Vecchio i vestlig retning). I stueetagen findes en yderst eksklusiv forretning med skodesignerens produkter….yderst eksklusiv. Men for dem, der ikke har lyst til at få voldtaget deres creditcards, kan skodesignerens stil og kombinatoriske mangfoldighed nydes, hvis læseren går om bag den flotte bygning og finder indgangen til museet i Piazza Santa Trinata 5r. Her findes i kælderen et fortræffeligt museum, der “beviser” den afdøde skokunstners genialitet samt ikke mindst verdenskendte kundekreds af alskens berømtheder.

Som afsnitsoverskriften antyder, stillede Ferragamo selv (træ-)skoene i 1960, men brandet fungerer stadig i bedste velgående, ganske som f.eks. store parisiske modehuse osv. - talent og kvalitet er ofte nærmest udødelige og sammenfiltrede makkere, næsten uanset produktet .

Læderlig
Scuola del Cuoio

In the Divine Renaissance Florence is leather school (= Scuola del Cuoio). It is located just behind the world famous Santa Croce Church. Therefore, it is no coincidence that there is a "link" between the original Franciscan monks and the current owners - Gori-famiien.

Immediately after the 2nd World War II was orphaned and poor children in learning in the convent workspaces are still used as classrooms for short or long leather courses. Leather courses nowadays borne completely by 3 hours and up to 9 months.

Well known as lesser-known over many years welcomed products of this leather-house that is currently controlled by the late Marcello Goris daughters Laura, Francesca and Barbara, and granddaughter Tommaso (Laura's son). Among their more famous deliveries was U.S. President Eisenhower's leather upholstery in his desk in the oval room. Many other U.S. presidents and presidential wives have subsequently - like famous people from the world of art vice versa. Been billed bags, belts and other leather variations over time. The same applies incidentally selective interior devices of known hotels worldwide.

Shoe-designer Salvotore Ferragamo (1898-1960)

Headquarters (Palazzo Spini Feroni) lies directly on the Arno River in the middle of the inner city at Ponte Trinata (after the bridge Ponte Vecchio in a westerly direction). The ground floor is a very exclusive shop with butts signe's products .... Very exclusive. But for those who do not want to get raped their credit cards, can butts signe's style and combinatorial diversity enjoyed if the reader goes on behind the magnificent building and find the entrance to the museum in Piazza Santa Trinata 5r. Here can be found in the basement an excellent museum that "proves" the deceased shoe-designers genius and not least the world famous clientele from various celebrities.

Er læseren “læderlig” som blogejeren, er det et stærkt læder-kryds værdigt i den læderindbundne kalender. Er læseren ikke “læderlig”, men nyder produkt-klasse og -design i interessante omgivelser, bør besøgene til ovennævnte beskrevne seværdigheder indgå i enhver Firenze-tur.

Firenze