Sitemap
Webmaster
Erik Scavenius
Fakta om Erik Scavenius
Erik Scavenius I - II af Viggo Sjøqvist
25 statsministre, pag. 195-217 af Søren Mørch
Venstre-statsminister Erik Eriksen (1950-1953), grundlovsfaderen m.m. kunne forbavse den kendte danske redaktør Knud Poulsen ved at sige, at vi i Danmark kun havde haft én politiker, der fortjente prædikatet "statsmand" - "jeg gættede først på J.C. Christensen og dernæst på Stauning. Erik Eriksen rystede på hovedet og gav selv svaret: "Scavenius!"(Knud Poulsen fortalte først om dette i 1988).
Erik Julius Christian Scavenius (født 13. juli 1877, død 29. november 1962), dansk statsminister fra 9. november 1942 til 5. maj 1945.

Den mest kontroversielle statsminister af dem alle. Hans stats- og udenrigsministertid under 2.verdenskrig gjorde ham forhadt grundet hans tilpasningspolitik til den tyske besættelsesmagt.
Hvis målestokken for dygtighed er, hvor høj grad det lykkes en politisk leder at begrænse tab af civile og militære landsmænd samt ødelæggelser på landet under en krig, kan følgende fakta anvendes:
Af samtlige krigsdeltagende lande under 2.verdenskrig, var Danmark det land, der havde færrest tab på personer og produktionsapparat. Det danske administrationssystem og kulturlivet fortsatte stortset uanfægtet. Antallet af jødiske mord og deportationer var minimalt osv. Med de parametre var Scavenius en succes!

Hvis målestokken for dygtighed var udvisning af størst mulig modstand -
uanset omkostninger på alle planer - var det danske styre en betinget fiasko. Hvor mange skulle dræbes, hvor mange skulle i KZ-lejre, før Danmark blev anderkendt som krigsførende land? Hertil skal dog tilføjes, at den danske modstandsbevægelse især i 1944-45 udgjorde en anerkendt faktor i de allieredes krigsadministration, hvilket hjalp efter Tysklands kapitulation.

Erik Scavenius stod i spidsen for en samlingsregering og forsøgte længst muligt at føre en tilpasnings-politik, som hans tillidsfulde samarbejde med dr. Best (ledende tysk sikkerhedsofficer) muliggjorde. - Hans egen personlighed var sammensat af en konservativ indstillet arrogance, pragmatisme, kynisme samt begejstring for det tyske. - Hans privatliv (kærlighedsliv og økonomi) var (som J.O. Krags) en ret blandet affære.

Havde Erik Eriksen ret? - Døm selv! - Jeg finder ihvertfald, at han skal være blandt de 4 bedste danske statsministre (alt - og jeg mener alt inkluderet!).
Statistik og fakta
Danish prime (and foreign) minister under WW2. Very controversial thanks to his appeasement-policy. Was he a great prime or quite the opposite? At least I choose him among the 4 Best.