Forside/Frontpage
Engagement - det engelske ord commitment dækker betydningen af en levende og ægte interesse for et andet menneske, sag eller mening. Nogle mennesker vælger at engagere sig i et enkelt område; "fagidioter" er oftest lykkelige individer. I den anden ende af skalaen findes individer, hvor næsten ethvert emne er mere eller mindre interessant. Politikere har ofte en - mere eller mindre - ægte og/eller ambitiøs interesse i mange emner. Stillingtagen og engagement er ikke det samme. Fanatisme og idealisme er beslægtet med begrebet engagement. I min begrebsverden er fanatisme og idealisme tømt for realisme og derfor ikke velkommen i mit nære univers. Med engagementet følger oftest et mentalt medlevende ønske om at omslutte, forstå og påvirke en given sag eller menneske. Menneskets evne til empati samt grundtemperament bliver udfordret og danner benzinen i egenskaben.
Commitment - the english word covers the meaning of an energic and genuine interest for another person, case or meaning. Some humans choose to be fully engage in one area - "overspecialization" - well this profile are often happy persons. On the other brink one find individuals, who are interesting in close to everything - f.ex. political creatures. Taking part and commitment aren´t quite the same. Fanatism and idealism are next to kin related to an oversized-commitment. In my world fanatism and idealism are out of touch regarding realism and of that reason unwelcome in my universe. The human ability for empathy is essential in this context. This skill together with the basic temper of a personality form the level of commitment - in a noisy or quietly version.