Forside/Frontpage
Egenskaber
Qualities
Webmaster
Engagement
Generøsitet
Bredsprektret
Stil
Egenskaber - dette er ikke en filosofisk udredning. Mit yderst beskedne intellekt er ikke i stand til det :). Derfor bedes individer med disse behov henvende sig på diverse læreanstalters filosofiske fakulteter eller diskuterende vidensgrupper af forskellig fagrelateret observans. På den anden side har jeg intet imod den reflekterende læser, der kunne have en sund, argumenteret og alternativ vinkel på nedennævnte.
Mennesker besiddende en cocktail af intolerance, barrierer af smålighed, forudfattede/nedarvede fastlåste synspunkter kombineret med en stivnet egoisme tilsat et stænk af racisme og selvgodhed bedes venligst klikke videre til andet læsestof i Formel 1- tempo.....

Menneskelige kvaliteter i den positive forstand. Selvfølgelig ønskes mange kvaliteter som modspil til ens egne - eller mangel på samme :-) - nogle er medfødte, andre udvikles gennem livet ved opdragelse og/eller oplevelser. Det skal understreges, at humor er essentiel, men omtales i andet afsnit "filosofi". Nedenfor nævnte egenskaber har jeg mødt hos alle 3 grundracer i forskellige øjeblikke. Det skal også understreges, at jeg altid har og vil altid stortrives sammen med mennesker, der besidder alle eller nogle af nedennævnte egenskaber eller menneskelige værdier.

Qualities - this isn´t a philosophical Phd.. Individuels preferring the site of science will kindly requested to partipate the faculty of humanities or alternative study-groups. On the other side I have nothing against an alternative point(s) from the reflective reader, who might have a sound jugdement and alternative angels on the statements mentioned below.
People represent a cocktail of intolerance, barriers of narrowmindedness, locked-up views in combination with a stigmatized egoism plus a touch of racism please click to another website in Formel-1-speed...

In case you still are on - some more elements regarding the paragrapt below. One should always prefer standards matching oneself - or the missing :) :):) - some qualities are given by birth, others by education and/or experiences. It should be underlined, that sense of humour is essential, self irony most wanted, however this subject is mentioned on anther site (Philosophy). The qualities mentioned below I have met more and less outfitted by all three races.

Finally I shall stress, that I mostly prefer to socialize with human beings having all or at least some of the qualities mentioned below: