DK-primemin.
Webmaster
Erik Scavenius
J.O.Krag
H.C. Hansen
Klik på billedet

Click on the picture

DK-statsmin.
Th.Stauning
Jens Otto Krag - info
Thorvald Stauning - info
Erik Scavenius - info
Danmarks 4 nulevende statsministre pr.21.11.06. Fra venstre Anker Jørgensen, soc.dem. (5.okt. 1972 - 19.dec.1973 og 13.febr. - 10.sept. 1982), Poul Nyrup Rasmussen, soc.dem. (25.jan. 1993 - 27.nov. 2001), Poul Schlüter, kons.folkeparti ( 10.sept.- 25.jan 1993) og siddende nuværende statsminister Anders Fogh Rasmussen, Venstre (27. nov. 2001 - 5.april 2009). - Foto: Morten Bjarnhof, Euroman, marts 2004.

Disse 4 kan groft sagt deles op i

1 velmenende men klart uduelig og i perioder pinlig for Danmark =
Anker Jørgensen,

1 på mange måder udmærket samlende statsminister, hvis svaghed var manglende international interesse. Næst efter Stauning har han siddet længst =
Poul Schlüter,

1 kompetent, velmenende, veluddannet, men ikke egentlig politiker. Hans store svagheder var tåbelig sans for detaljer, manglende troværdig medieoptræden og manglende afklarende stillingtagen og handling i flygtninge-/indvandrerspørgsmålene. Hans største fortjenester var en meget succesrig beskæftigelses- og økonomisk politik. En slags dygtig administrator af Danmark =
Poul Nyrup Rasmussen,

Endelig var fhv.statsminister, NATO-gen.sekr.
Anders Fogh Rasmussen, en kontroversiel statsminister, hvis holdninger bar præg af socialdemokratisk light politik tilsat nogle diskutable liberale værdier og økonomiske beslutninger. Sidstnævnte bragte Danmark lidt længere ud på planken under den verdensøkonomiske krise, der startede sommeren 2008. Linket nedenfor dækker glimrende min samlede mening om ham.
Kilde: 25 statsministre af Søren Mørch
H.C. Hansen -  info
4 bedste danske statsministre til dato (05.04.09). - Historikere ville med en undtagelse formentlig være tæt på samme valg som nedenfor. Undtagelsen er "H.C.Hansen", som jeg vælger i stedet for Venstre-degnen "J.C.Christensen". Hvorfor fremgår af hans individuelle afsnit (klik på billede). Magt eller indflydelse - en dansk statsminister har sin kompetence-base i Grundlovens §14. Reelt set har den danske statsminister ganske meget magt!

Modsat Norge (
Gro Harlem Brundtland) og Sverige (Olof Palme) har vi aldrig haft en international statsmand; de 2 seneste statsmin. (Poul Nyrup Rasmussen og Anders Fogh Rasmussen) ville gerne, men begge manglede det uimponerede og visionære internationale snit. Jf. linket "min mening om Anders Fogh" forneden.

Fællestræk for de 4 valgte er en vis kynisme, beslutningsdygtighed, evne til at vælge samarbejdspartnere og alligevel en vis ensomhed i beslutningens individuelle rum. 2 akademikere og 2 arbejdere. Tre socialdemokrater og en radikal.
3 udaf 4 nulevende statsministre (se stort billede nederst) har været med i opløbet. Schlüters manglende internationale interesse og Poul Nyrups manglende politiker-mode samt periodevis konfliktskyhed gjorde udfaldet. Den nuv.statsminister Lars Løkke Rasmussen har frem til i skrivende stund (julen 2010) været ringe for Danmarks anseelse.

Min individuelle bedømmelse er grundlagt på en subjektiv sammenfatning af parametre som "handlekraft", "politisk judgement", "overblik", "kommunikation", "international interesse", "performance" og "samlingskraft".
Danish Primeministers in the 20th Century - almost all texts are in Danish, as the content must be of most local interest, I believe. Should any foreigner wish to elaborate this subject, please contact the webmaster.
Avisen.blog - Nyrup-judgement - 180308
Rasmussen 3
4 Bedste Statsmænd ( Mads Qvortrup)
Min mening om Anders Fogh