Clare College - Castle Hill, Cambridge, UK - var et typisk engelsk b/b-lignende kollegium og overnatningssted under mit flere uger lange intensive sprogophold på Jesus College. Maden og den generelle service var engelsk i den absolut bedste halvdel. Den sommer var stedet fuldt af skandinavere i alle aldre, hvoraf en minoritet fik det fulde udbytte af det faglige indhold. Stemningen i den verdensberømte universitetsby (jeg holder også meget af Oxford !) var en blanding af vedbend, halvsund levevis, det engelske sprogs uregelmæssigheder, dybe samtaler, pubcrawling samt punting mellem de mange smukke kollegiebygninger. Beliggenheden var rimelig central for såvel studiefaciliteter som andre mere fritidsrettede tilbud. Et dejligt livsvarigt minde.
Clare College - Cambridge, UK - was a typical english bed and breakfast college and my domicile through some weeks stay in Cambridge during my intensive language course on Jesus College. The food and general service was English-like to a certain point in the very best section. That summer Cambridge was full of Scandinavians in every ages, of which a minority (below here myself) benefit completely by serious study. The atmosphere in the famous University city of Cambridge ( I truly like Oxford as well !!) was a mixture of ivy, unhealthy way of leaving, the english language irregularities, intensive talks, pub crawling and punting among the many beautiful colleges around the river Cam. The boardinghouse was situated quite well for study and leisure as well. An everlasting fine memory !
Return to frontpage
Cambridge