Return to frontpage
Chef - den fjerde person var en mand, der tog sin opgave som mentor meget alvorligt. Gennem 10 år blev jeg intensivt formet af en velbegavet, alsidig, musisk, fremsynet og charmerende mand - selv fader til 2 sønner. Gennem samtaler, stadige udfordringer og udvidelser af arbejdsområder skabte han en platform, der skulle komme mig til gode, da jeg ved hans død blev leder i en alder af 27 år. Han var maniodepressiv, hvilket han på sin selvironiske måde kunne understrege som forklaring eller forsvar afhængig af den givne lejlighed. Han havde via sit musiske og politiske arbejde mange kontakter med forskellige typer af mennesker, hvilket bidrog meget til varierede oplevelser og meningsdannelser i ret forskellige sammenhænge og universer. Han døde i en alder af 55 år efter et års svært sygdomsforløb, som han gennemgik med stort mod og tapperhed.
Han lærte mig utroligt meget af det pensum, der ikke kan læses nogen steder = livserfaringens pensum. Han erstattede på sin vis min fader i mange sammenhænge; pudsigt nok kendte og værdsatte de 2 hinanden ganske meget..... !

Manager - the fourth man was a person, whom took his task as mentor with great seriousity. For 10 years I became intensive educated by an intelligent, multigifted, artistic, far-seeing and charming personality - himself father to 2 sons. Through conversations, skills, challenges and extensions of jobtypes he created a platform, which benefits me when I succeeded him as leader in the age of 27 y.o. He was manio depressive, which he used as an explanation or excuse depending on a certain situation by fact always with great charm and self-irony. Thanks to his background with music and political contacts I met several types of persons, which all contributed to a various and interesting and meaningful background in different contexts. He died in the age of 55 y.o. after a year with a hopeless strike against oesophagus cancer. He fought with courage and braveness complete in line to his personality. I learned so very much from him, what one cannot read in any books. The syllabus of the real life.
He was like a father for me

- and funny in a way - my father and he shared a mutual respect and kindness and similarity too.