Bedstefar - var min reservefar, opdrager, beskytter samt tolerante guide i min barndom og ungdom.

Hans baggrund var en reserveofficersuddannelse på Kronborg, et udmærket karriereforløb i postvæsenet, Ridder af Dannebrog osv. - Hans konservatisme og retlinede indstilling blev forsøgsvis kopieret i mit unge univers. Hans hæderlighed, anstændighed, konservative livsindstilling, familie- og pligtfølelse, flid, kompromissøgende og pragmatiske indstilling til sine omgivelser gjorde ham til en vellidt platform for sin familie og en fremragende, stabil platform for et aktivt ungt menneske.

Ved hans død i en alder af 86 år var jeg blevet voksen og en af hans livs største missioner var afsluttet. Han sov roligt ind i døden som et tilfreds menneske efter et langt, stabilt og på mange måder meget vellykket liv. Han var rigtig for sin tid og tiden var ofte god ved ham. Han var mere end en fader for mig !


Han var en hædersmand i ordets totale betydning.
Grandfather - became my reserve father, educator, protector and tolerant guide in my childhood and youth.

His background was an officer-education from Kronborg (first lieutenant of the reserve), a fine carreer in the Royal Mail, knighted aso.- His conservatism, decency, straight attitudes, family and feelings of duty, sedulity, compromising and pragmatic attitudes to his surroundings made him to be a cherish platform for his family and in particular for me.

By his death in the age of 86 y.o. I had reach the status of being adult ( 21 y.o) and one of his greatest mission in life was completed. He slept quietly into the death as a pleased human being after a long, stabile and to all attention purpursives real fine life. He was right in time and the time mostly blessed him.

He was more than a father to me. He was the embodiment of the phrase:
Man of Honour