Links
Riga
Letland
Latvia
Click for Jurmala - seeside of Riga
Virtualguide to Riga
This week in Riga
Riga fakta
Riga facts
Museum of the Occupation of Latvia 1945-1991
Welcome to Jurmala
Jurmala facts
Latvia facts
Letland fakta
Det danske kulturinstitut i Letland
Republikken Letland har grænser til Estland, Rusland, Hviderusland og Litauen. Indbyggerantallet er ca. 2,2 mio. Hovedstaden Riga blev grundlagt i 1201 og har derfor en lang historie. I dag bor der omkring 700.000 indbyggere, hvilket klart gør den gamle hansestad til Baltikums største by.
I grove træk er centrum af Riga det gamle og fine, skønt der i skrivende stund (okt. 2012) mildt sagt mangler meget istandsættelse. Forstæderne bærer kraftigt præg af Sovjet-tidens stereotype betonbyggestil. I selve hovedstadens centrum findes den del grønne oaser og Daugava-floden (med udløb i Østersøen) sørger også for lidt iltning.
Byen er stadig et større jernbaneknudepunkt i Østeuropa med adskillige forbindelse til områder i det gamle Sovjetrusland.
Det tidligere kraftige jødiske befolkningsantal er kraftigt decimeret. I dag lever der omkring 58 procent letter og omkring 35 procent russere og ukrainere; resten er en blanding af andre fortrinsvis østeuropæiske folk.
Seværdigheder i Riga er primært Melngalvju Nams (Sorthovedernes Hus), Doma Baznica (Domkirken) og ikke mindst Latvijas Okupacijas Muzejs (Letlands besættelsesmuseum). Sidstnævnte kan varmt anbefales enhver besøgende. Også den russiske kathedral Pareizticigo Katedrale er imponerende. Et besøg i det nordøstlige Meza parkområde med en lille zoologisk have er en kortere udflugt værd.
Letland oplevede et betydeligt opsving i 00erne, der blev kraftigt bremset ved den verdensomspændende økonomiske krise i 2008. Aktuelt (oktober 2012) bærer Riga kraftigt præg af et stor sociologisk skel mellem rig og fattig. Byen forekommer mange steder utrolig slidt og minder stadig om Sovjet-tiden (1945-1991).


Latvia has borders with Estonia, Russia, Belarus and Lithuania. The number of inhabitants is about. 2.2 million. The capital Riga was founded in 1201 and has a long history. Today there are around 700,000 inhabitants, which clearly makes the old Hanseatic city to the largest city of the Baltic region.

In broad terms, is the center of Riga, the old and fine, although the time of writing (Oct. 2012) put it mildly, lacking much repair. The suburbs are echoed strongly in "Soviet-era stereotypes concrete building style".

In the center of the capital one will find green oases and Daugava River (maturing in the Baltic Sea) also provides little oxidation.

The city is still a major railway hub in Eastern Europe with several related to areas in the old Soviet Russia.

The previously strong Jewish population number is markedly reduced. Today, there are about 58 percent latvians and about 35 percent Russians and Ukrainians, the rest is a mixture of other mainly eastern European people.

Riga attractions are primarily Melngalvju Nams (House of the Blackheads), Doma Baznica (cathedral) and not least Latvijas Okupacijas Muzejs (Latvian occupation museum). This museum is highly recommended to any visitor. Also the Russian cathedral Pareizticigo Cathedral is impressive. A visit to the northeast Meza park area with a small zoo is a shorter trip worthwhile.

Latvia experienced a significant recovery in 00erne, which was strongly slowed by the global economic crisis in 2008. Current (October 2012) carries Riga strongly influenced by a large sociological divide between rich and poor. The town appears in many places extremely worn and reminds of the Soviet era (1945-1991).

Eric Bentzens indtryk fra april 2013